ALGEMENE HYGIËNE- EN SPORTREGELS
✓ Ga niet spelen als je zelf ziek bent of één van je gezinsleden ziek is of symptomen van een luchtweginfectie vertoont.
✓ Ga niet onmiddellijk opnieuw sporten na een periode van koorts. Wacht minstens evenveel dagen met spelen dan dat je koorts hebt gehad.
✓ Let op dat je na een periode van inactiviteit rustig heropstart. Volg de richtlijnen op de website www.gezondsporten.be nauwkeurig op!
✓ Er zijn geen vuilbakken op de club: neem je afval dus mee naar huis!
✓ Hanteer de regels die besmetting voorkomen: