ALGEMEEN

Onze club is toegankelijk voor:
 • Spelers/speelsters met een abonnement, verder abonnees genoemd.
 • Spelers/speelsters met een 10-beurtenkaart, verder 10-B genoemd. 
 • Losse baanverhuur (30 euro/uur) 
 • Deelnemers aan clubactiviteiten, zoals Meet & Play, tornooien, interclub, Start2Padel, … 
 • Team events voor bedrijven, scholen, organisaties, sportclubs, familie- en vriendengroepen. 
 • Scholenpadel (leerlingen begeleid door hun sportleraar) 
 • Clinics en sportkampen

Iedereen die padel speelt op onze terreinen verklaart zich akkoord met het clubreglement van Padelclub Maaseik.

Ons reservatiesysteem heet Club Planner met als URL: 
https://pacmapadelclub.clubplanner.be
Registreren in Club Planner kan via:
https://pacmapadelclub.clubplanner.be/registration 

Vzw Padelclub Maaseik wordt hierna kortweg PACMA genoemd. 
Onze website: www.pacma.be.RESERVATIES 

Update nieuwe maatregelen (dd. april 2022)

Algemene info mbt reservatiemogelijkheden: 

Alle beschikbare terreinen kunnen in Club Planner via de knop Reserveer geboekt worden. Het is belangrijk dat voor elke speler een geldige reservatie wordt gedaan!

Alle clubactiviteiten worden vastgelegd door het PACMA-bestuur. Inschrijvingen hiervoor verlopen apart via onze website, via mail of uitzonderlijk via externe organisaties (bvb. Tennis Vlaanderen voor de tornooien in de Padel Tour). De terreinen worden dan telkens vooraf gereserveerd door de club en kunnen niet worden geboekt via Club Planner. 

Team events, scholenpadel, clinics en sportkampen worden steeds op afspraak ingepland. Ook voor deze activiteiten worden de nodige terreinen in overleg voorbehouden. 


Voor alle standaard reservaties door abonnees, 10B of losse verhuur gelden de volgende regels: 

 • Er mag enkel padel gespeeld worden na een online reservatie. Door in te loggen in Club Planner met het persoonlijk lidnummer (of emailadres) en wachtwoord kan een individuele reservatie gemaakt worden. Klik op de datum, ga naar het juiste tijdstip en terrein en klik op de knop Reserveer! 
 • Elke speler die effectief op een terrein aan het spelen is, moet dus ook in Club Planner op het overeenkomstige uur geboekt hebben! Tip: Indien je als abonnee reeds gereserveerd hebt op een latere datum, dan kan je deze reservatie annuleren en vlak na het speelmoment opnieuw boeken. Ingeval je een probleem hebt, stuur dan altijd een mail naar support@pacma.be. 
 • Het streefdoel is steeds 4 spelers op een terrein te hebben staan, zeker tijdens de piekuren vanaf 18u ’s avonds op alle weekdagen (maandag t/m vrijdag) en tijdens het weekend tussen 9u en 12u00.

  Uitzonderingen:
  - De aan de club verbonden trainers en padelinitiatoren kunnen een terrein reserveren voor 1 tot 4 personen. Trainingen zullen tijdens de piekmomenten wel op maximum 1 terrein tegelijk ingepland worden en met minimum 3 spelers.
  - Via baanverhuur à 30 euro/uur is het toegestaan dat slechts 1 persoon in het reservatiesysteem staat.
  - Alle andere uitzonderingen moeten steeds aangevraagd en op zijn minst gemeld worden via mail naar support@pacma.be. 
  Bij een inbreuk kan het PACMA-bestuur beslissen om een boete aan te rekenen van 7,50 euro per uur en per speler die onrechtmatig op het terrein staat.
   
 • Een reservatie van een terrein kan een combinatie zijn van abonnees en 10-B. Ook gastspelers mogen deel uitmaken van een reservatie, maar voor hen moet vooraf een speelbeurt aangevraagd worden via mail of via de webshop aangeschaft worden. 

 • Een abonnee kan 2 speelbeurten tegelijk actief hebben. Zodra de speelbeurt is afgelopen, kan een volgende boeking gemaakt worden. Dit werd zo geconfigureerd om te vermijden dat alle topmomenten in de toekomst al worden vastgelegd. 

 • Een 10-B staat op naam van 1 persoon, maar mag ook voor andere spelers gebruikt worden. Een 10-B kan de beurten vrij inzetten op 1 terrein. Het is dus perfect mogelijk om 4 spelers van 1 reservatie met eenzelfde 10-beurtenkaart te laten spelen. In het systeem zal dan 4x de naam van de persoon verschijnen, die de reservatie heeft gemaakt. 

 • Een 10-B van 1 uur kan via Club Planner enkel een terrein reserveren van 1 uur (terrein 2 of terrein 4). Als een 10-B toch wenst te spelen op een 1,5 uur terrein, dan kan dit aangevraagd worden via mail. Het Supportteam zal dan de speler aan de reservatie toevoegen waarbij de ene keer 1 beurt zal ingehouden worden en de andere keer 2 beurten, zodat het gemiddelde steeds op 1 speelbeurt per uur uitkomt.
  Een 10-B van 1,5 uur kan enkel reserveren op terrein 1 en terrein 3. Terrein 5 is voorbehouden voor leden. Uitzonderlijk kan toegestaan worden dat een speler met een 10-B aansluit bij leden, maar dat kan enkel na aanvraag via mail op support@pacma.be. 

 • Indien een terrein nog beschikbaar is op het speeluur aansluitend op een reservatie, dan mag verder gespeeld worden mits een nieuwe reservatie wordt gedaan! 

 • Indien een terrein beschikbaar is op het speeluur voorafgaand aan de reservatie, dan mag eerder gestart worden door abonnees. Dit terrein mag echter niet vooraf geblokkeerd worden door een van de spelers! Dit kan slechts last minute gebeuren om andere spelers nog de kans te geven om te reserveren. Indien er op dat moment licht nodig is, dan kan dit via mail naar support@pacma.be aangevraagd worden. Indien Centercourt Sportcafé geopend is, kan het ook daar gevraagd worden.

 • Reeds gedane reserveringen kunnen altijd geannuleerd worden. Als je niet meer in de mogelijkheid bent om dit via Club Planner te doen, stuur dan een mail naar support@pacma.be, zodat het terrein opnieuw kan vrijgegeven worden en andere spelers de mogelijkheid hebben om dit plein te reserveren. Dit is ook zeer belangrijk voor de automatische lichtsturing die van kracht is. Als niemand voor het gereserveerde speelmoment komt opdagen, kan het zijn dat het licht onnodig 1 of 1,5 uur blijft branden! Er zijn altijd gevallen van overmacht, maar zonder geldige reden kan het PACMA-bestuur beslissen om hiervoor een boete aan te rekenen van 10 euro/uur. Een voorbeeld: Speler W, X, Y en Z hebben terrein 1 gereserveerd voor 20.00u. Bij aankomst regent het echter. Alle 4 deze spelers annuleren terrein 1 en maken een reservatie voor overdekt terrein 3 om 20.00u. Het licht zal hierdoor op terrein 3 aangaan en zal op terrein 1 nu niet onnodig blijven branden. 

 • Het recht van reservatie vervalt indien niemand van de spelers na 15 minuten het terrein heeft betreden zonder verwittiging/annulatie. Als het terrein voor de volledige speelduur gereserveerd blijft en niemand komt opdagen, dan kan hiervoor een boete van 7,50 euro per persoon per uur aangerekend worden. 

 • De club heeft altijd voorrang bij reserveringen ifv clubactiviteiten. Dit zal in Club Planner duidelijk worden aangegeven, de betreffende terreinen kunnen dan niet gereserveerd worden. Er zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden dat er voldoende speelgelegenheid is voor abonnees en 10-B. 

 • Het PACMA-bestuur behoudt zich het recht voor om boekingen aan te passen ingeval van misbruik. Bij twijfel en misverstanden zal er altijd in overleg gehandeld worden om tot een geschikte oplossing te komen.