INFO COVID19 (Historiek)
✓ Update 18/5/2020 Outdoor trainingen tot maximum 20 personen en maximum 1 lesvolger per 30 m², onder toezicht van een trainer, zijn opnieuw toegelaten. Dubbelspel is opnieuw toegelaten, mits het doorgaat in georganiseerd verband door een club én met een meerderjarige toezichthouder of trainer. Houd hierbij steeds de 1,5m social distancing in acht, ook als dat wil zeggen dat een speler soms een bal moet durven laten gaan. Als club voegen we nog een bijkomende voorwaarde toe en verwachten we een stukje extra verantwoordelijkheid van de eerste speler die het terrein reserveert. Hij of zij ziet erop toe dat social distancing gerespecteerd wordt en kan erop aangesproken worden als er toch onregelmatigheden of klachten zouden optreden. Als club zullen we ook toezicht houden en uiteraard gaan we er vanuit dat alle spelers hun verantwoordelijkheid opnemen.

✓ Update 3/5/2020 Vanaf 4/5 mag weer een balletje geslagen worden! In deze eerste fase is alleen enkelspel of 1 trainer met max. 2 lesvolgers per terrein mogelijk. Gisteren, donderdag 30 april, zijn de ministeriële besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit bevat een belangrijke, volledig nieuwe restrictie m.b.t. de speelpartners. Vorige week werd aangekondigd dat sporten toegestaan is met maximum 2 andere spelers. Nu werd aangevuld dat die 2 spelers, indien ze niet bij jou onder hetzelfde dak wonen, steeds dezelfde mensen moeten zijn. Gelieve hier rekening mee te houden!

✓ Update 25/4/2020
YES!!! Vanaf 4 mei mogen we opnieuw padellen! Wij zijn uiteraard blij met de beslissing van de veiligheidsraad om sporten - zonder contact - opnieuw toe te laten, zij het onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zullen begin volgende week door Tennis Vlaanderen verwerkt worden in hun Play Safe & Go-richtlijnen. Zodra we deze ontvangen hebben zullen we de nodige voorbereidingen treffen opdat we tegen 4 mei opnieuw kunnen opstarten. Zolang de reglementering van maximum 2 spelers geldt per terrein, zullen alle terreinen op 1 speeluur gezet worden. Dit is voldoende lang om 1-1 te spelen en het geeft meer speelgelegenheid. Er kan dus ook maar met een maximum van 2 personen gereserveerd worden. Het licht zal automatisch aangaan zodra er 2 reservaties op een terrein geboekt zijn. Hou je mailbox en onze site in de gaten voor meer info...

✓ Update 13/3/2020, bijgewerkt 15/4/2020 
Door de ontwikkelingen rond het COVID-19/Coronavirus en de bijhorende adviezen van de overheid, nemen ook wij als padelclub onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Sporten is en blijft gezond, maar alle instanties adviseren om het contact met anderen zo veel mogelijk te beperken en te vermijden. Daarom zijn we genoodzaakt om de nodige maatregelen te nemen en zo de verspreiding van het virus te beperken. Concreet neemt onze padelbond Tennis Vlaanderen de volgende maatregelen in samenspraak met de overheid, Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie: De Volvo Padel Voorjaarsinterclub wordt stopgezet en zal niet meer hervat worden in 2020. De Padel Tour-tornooien die lopende zijn en op de planning staan tot en met 3 mei 2020 worden geannuleerd. Alle georganiseerde sportactiviteiten worden geschorst tot en met 3 mei, ongeacht niveau en omvang, indoor en outdoor. Concreet betekent dit dat van 14/3 tot en met 3/5 volgende restricties gelden: Het clubhuis en de cafetaria moeten vanaf 14/3 verplicht sluiten. Vrij padel spelen en verhuur van padelterreinen is niet toegestaan. Alle padellessen moeten opgeschort worden. Opschorting sportkampen De Vlaamse regering heeft, in navolging van de verscherpte maatregelen tegen het coronavirus van de federale regering van 17/03/2020, beslist dat alle sport-, jeugd- en vakantiekampen tijdens de paasvakantie moeten worden geannuleerd. Alle relevante informatie voor de sportsector wordt gebundeld via deze link: https://www.vlaamsesportfederatie.be/coronavirus Andere gevolgen binnen onze club: Er zullen van 14/3 tot en met 3/5 geen reservaties kunnen gebeuren. De officiële opening van ons 5de terrein werd uitgesteld. De nieuwe datum ligt nog niet vast. Meer info hierover volgt nog... Zodra er opnieuw mag gepadeld worden, gaan we er alles aan doen om er nog een geweldig jaar van te maken! We bereiden intussen enkele toffe activiteiten voor en een superleuk alternatief voor het interclubgebeuren. Meer nieuws volgt zodra er zicht is op de heropstartdatum...