Bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen Padelclub Maaseik
  • Zaterdag 5 oktober 2019 - Benoemingen en ontslagen Vzw Padelclub Maaseik
    Centercourt Sportcafé
    10u30